yayu's Photos

ethiopians blak week

yayu
Rate this photo:

Rating: 0 / 5
(0 votes)

Comments (1)

ashu - 20/04/2015 04:34 PM

ashu is offline Top

በ ደቡብ አፍሪቃው ወይስ በግብጹ ምክንያት?
ሁለቱም አደጋ በዚህ ሳምንት ነው መሰለኝ

ለመጨረሻ ጊዜ የተስተካከለው በ ashu በ 2015-04-20 09:38 GMT ሰዓት ነው።